تبلیغات
بازرسی فنی

بازرسی فنی

حرفه ناپیدا .قدمی به پیش بگذار و از تاریکی به درآی

چهارشنبه 16 مرداد 1392

خدمات بازرسی فنی جوش بتن وژئوتکنیک

نویسنده: مهدی اژدری   

شرکت در زمینه آزمایشگاه صنعتی جوش-کنترل کیفی وتضمین کیفیت بازرسی فنی فعالیت مینماید لذا اعلام میدارد آماده همکاری است .

الف: بخش خدمات آزمایشگاهی مقاومت مصالح شامل بتن و ژئوتکنیک
الف- 1:صدور دفترچه فنی خاك تیپ 2و 3
الف- 2:کلیه آزمایشات مربوط به خاك (صحرائی وآزمایشگاهی)
الف- 3:انجام کلیه تستهای مخرب و غیر مخرب بروی بتن سخت شده-مغزه گیری-التراسونیک و چکش اشمیت
الف- 4:نمونه گیری از بتن تازه و انجام کلیه آزمایشات مربوطه
الف- 5:ارائه طرح اختلاط بتن و انجام کلیه آزمایشات مربوط به مصالح بتنی
الف- 6:انجام کلیه آزمایشات مربوط به فولاد (آرماتور-ورق-بولت و...)
الف- 7:انجام کلیه آزمایشات مربوط به مصالح ساختمانی (آجر-گچ -سیمان و...)

و خدمات مهندسی جوش با تجهیزات کامل NDT ب: بخش اجرای عملیات

VISUALL INSPECTION TEST-VT ب: 1: بازرسی از نوع چشمی
ULTRASONIC EXAM TEST-UT ب- 2:بازرسی بروش مافوق صوت آلتراسونیک
LIQUID PENETRANT TEST-PT ب- 3: بازرسی بروش مایع نافذ
MAGNETIC PARTICLE -MT ب- 4: بازرسی بروش ذرات مغناطیسی
RADIOGRPHY TEST-RT ب- 5:بازرسی بروش پرتونگاری صنعتی
EDDY CURENT TEST-ET ب- 6: بازرسی بروش جریان گردابی

و ده ها بازرسی فنی شامل رنگ و سندبلاست ضخامت سنجی پوشش وتهیه دستورالعمل جوشکاری
تست وصدور گواهینامه جوشکاری وانواع کنترل ابعادی و هندسی وتست خلاء........
شرکت دیار کنکاش - اژدری 9121307127 فکس 89783700

چهارشنبه 13 آبان 1394

عیوب جوشکاری

نویسنده: مهدی اژدری   

عیوب جوشکاری

 

Over lapping = بیرون افتادگی فلز جوش از شکاف و یا جاری شدن مذاب به اطراف لبة اتصال است. در اثر سرعت پیشرفت کم جوش، زاویة اشتبا الکترود، الکترود بزرگ با حوضچة جوش روان به وقوع می پیوندد. 

عواملی که موجب نفوذ بیش از اندازه می شوند:

 1. زاویة پخ تیز
 2. فاصلة زیاد بین دو قطعه
 3. شدت جریان زیاد

عواملی که موجب نفوذ ناقص می شوند:

 1. شدت جریان خیلی کم و یا خیلی زیاد
 2. عدم انتخاب صحیح قطر الکترود
 3. عدم آماده سازی صحیح لبة کار

تعریف:

شیاری که در فلز پایه مجاور پنجة جوش یا ریشة جوش دیده می شود و قسمتی پرنشده از فلز جوش را باقی می گذارد.


علل ایجاد بریدگی کنار جوش (Under Cut)
 • شدت جریان بالا
 • زاویة غلط الکترود
 • حرکت نوسانی زیاد
 • سرعت حرکت بالا
 • چالة جوش بزرگ
 • استفاده از طول قوس بلند و قطب غلط
 • استفاده از اندازة نامناسب الکترود

برای جلوگیری از وقوع این عیب باید شدت جریان متناسب با نوع و اندازة الکترود انتخاب شده باشد. سرعت جوشکاری تقلیل یافته و اگر از تکنیک موج دادن استفاده می شود، در هر طرف مکث کوچکی به اندازة الکترود داده شود تا کاملا جوش پر شود.

Undercut اضافی باعث کاهش استحکام اتصال می گردد. این امر به ویژه در کاربردهایی که در معرض خستگی هستند قابل توجه است.

تخلخل (Porosity)

تعریف: گسستگی های نوع حفره ای که بر اثر وارد شدن گاز در جریان انجماد تشکیل یا توسط رسوب پاشش حرارتی بوجودمیآید.تخلخل استحکام جوش را
می کاهد.

در صورتی که گازهای حل شده در مذاب جوش در مقادیری بیشتر از حد انحلال باشد در اینصورت گازهای اضافی به صورت حباب با مک های گازی از محلول در حال انجماد به بیرون رانده می شود.

گازهایی که ممکن است در حوضچة مذاب وجود داشته باشند عبارتند از هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، گاز کربنیک، بخار آب، سولفید هیدروژن و به ندرت آرگون و هلیم. هیدروژن بیشترین تخلخل را در فلز جوش ایجاد می کند. فرایند جوشکاری و نوع فلز تاثیر مستقیم بر مقادیر و نوع گازهای موجود در حوضچة مذاب جوش، دارد. برای مثال نوع فرایند جوشکاری بر سرعت انجماد تاثیر گزار است.

Porosity = در اثر ناخالصی هایی نظیر گوگرد و فسفر، کثیفی سطح لبه (چربی، زنگ زدگی و رطوبت) ، وجود رطوبت بالا در الکترود، طول قوس زیاد، شدت جریان زیاد، سرعت جوشکاری خیلی زیاد و یا سرد شدن سریع قبل از خروج گازها از مذاب جوش حاصل می شود.

اگر تخلخل در چند سانتی متر اولیه پاس جوش وجود داشته باشد به احتمال زیاد رطوبت الکترود عامل اصلی است. ولی اگر در یکی دو اینچ انتهایی باشد احتمالا در اثر شدت جریان زیاد (بالا رفتن درجه حرارت الکترود) حاصل شده است.


علل کلی و ترمیم تخلخل

علت

ترمیم

هیدروژن، نیتروژن یا اکسیژن اضافی در اتمسفر جوشکاری

استفاده از فرایندهای کم هیدروژن، فلزات پرکننده با اکسیژن زداهای زیاد، افزایش جریان گاز محافظ

سرعت بالای انجماد

پیشگرم کردن و یا افزایش حرارت ورودی

کثیفی فلز پایه

تمیز کردن سطوح اتصال به همراه سطوح مجاور آن

کثیفی فیلر

استفاده از فیلرهای تمیز

تبخیر روی از برنج

کاربرد فلز پرکنندة مس-سیلیسیم، کاهش حرارت ورودی

فولاد گالوانیزه

به کار بردن الکترود E6010 و به کار بردن حرارت قوس برای تبخیر روی در پیشاپیش حوضچة جوش

رطوبت اضافی در الکترود یا در سطوح اتصال

خشک کردن الکترود، پیش گرم کردن فلز پایه

گوگرد زیاد فلز پایه

کاربرد الکترودهایی با واکنشهای سرباره زدایی قلیایی

 

علل ایجاد حفره های گازی

راههای جلوگیری از تشکیل حفره های گازی

بوجود آمدن انحراف قوس

ایجاد قوس صحیح

جوشکاری با طول قوس بلند

استفاده از روش صحیح نوسان الکترود

استفاده از تکنیک غلط جوشکاری

استفاده از تکنیکهای صحیح جوشکاری

استفاده از الکترودهای مرطوب و زنگ زده

خشک کردن الکترود و نیز استفاده از الکترود با کیفیت بالا

استفاده از شدت جریان بالا

جلوگیری از گرم شدن بیش از حد قطعه کار

 

ذوب ناقص (Lack of Fusion)

تعریف: فقدان اتصال در جوش بین فلز پایه و فلز جوش یا بین فلز جوش و فلز جوش در پاسهای مختلف است.

علت:

 • استفاده از الکترود کوچک برای جوشکاری قطعات فولادی سرد و ضخیم
 • شدت جریان ناکافی
 • زاویة نادرست الکترود
 • سرعت حرکت دست بسیار بالا؛ در نتیجه اجازه ذوب مناسب داده نمی شود.
 • سطوح تمیز نشده (وجود پوسته های نورد، چربی و گریس)

اثر: ضعیف شدن اتصالات جوشکاری شده و ایجاد یک محل برای جوانه زنی ترکهای خستگی

چگونه می توان از بوجود آمدن نفوذ ناقص جلوگیری کرد؟

 • فاصلة بین قطعات را به اندازة کافی در نظر بگیرید.
 • در درزهای باریک (فاصلة کم قطعات) از الکترودهای نازک استفاده کنید. (استفاده از الکترود قطور = نفوذ ناقص جوش)
 • استفاده از شدت جریان کافی
 • حرکت نوسانی آهستة الکترود

Excessive Spatter: جرقه های درشت در اثر طول قوس اضافی و جرقه های ریز از شدت جریان اضافی ناشی می شود.

نتایج طول قوس بلند:

·         کاهش ذوب و نفوذ

·         حرارت در محل مورد نظر گسترش پیدا می کند.

·         امکان پنهان شدن گل جوش وجود دارد.

·         مصرف الکترود افزایش پیدا می کند.

سرعت غلط الکترود:

سرعت کم: پهنا و ارتفاع مهره ها زیاد و مصرف الکترود افزایش می یابد.

سرعت زیاد: مواد مذاب سریع سرد می شوند و ناخالصی ها در جوش گیر می افتند.

 گردة جوش باریک و ضعیفی ایجاد می شود.


ادامه مطلب

نویسندگان

این صفحه را به اشتراک بگذارید http://s3.picofile.com/file/7417162575/NDT.ppt.html
 • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

این صفحه را به اشتراک بگذارید